อบจ.กระบี่ เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ (EMR) เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

4

ที่ห้องประชุมพระนาง ชั้น3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสัจพร จันทร์ศรีนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์หรือEMR รุ่นใหม่รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดขึ้นวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่อาสาฉุกเฉินทางการแพทย์รุ่นใหม่ ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่ากลุ่มอาสาสมัครในภาคส่วนต่างๆเ ข้ามามีบทบาทในเครือข่ายฉุกเฉินการแพทย์มากขึ้น เนื่องจากมีการเกิดอุบัติเหตุและภาวการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว

ซึ่งนายสัจพร จันทร์ศรีนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเครือข่ายอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์(EMR) เพื่อให้อาสาได้มีความรู้ความสามารถเกิดความชำนาญในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเชื่อว่าอย่างน้อยทุกคนจะได้รับรู้หลักการช่วยเหลือในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่จุดเกิดเหตุและประสานการแจ้งเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือให้มีความปลอดภัยสูงสุด อันจะส่งผลให้อัตราการรอดชีวิต จากกรณีอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือของช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ที่กำลังจะมาถึงในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้เป็นต้นไป…

ภาพ-ข่าว ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง จ.กระบี่ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here