อบจ.กระบี่ร่วมกับชมรมรถแห่ การป้องกันโรคไวรัส 19 ทั่วทั้งจังหวัด 8 อำเภอ

2

ลาน บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ปล่อยขบวนรถแห่อบจ.กระบี่ ปล่อยขบวนรถแห่ 9 คัน  รณรงค์สร้างความเข้าใจ ไป 8 อำเภอของจังหวัดกระบี่ ให้ประชาชนทุกคน หยุดรับ หยุดแพร่ และหยุดอยู่ที่บ้าน ร่วมกันต้านภัยโค วิด-19  ประชาสัมพันธ์การรับรู้ การป้องกัน ไวรัสโควิด 19 ซึ่งกำลังระบาด อยู่ในขณะนี้  เพื่อสร้างการรับรู้. ความรู้ ความตระหนักแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ทั่วถึง โดยจำนวนที่ปล่อยรถแห่ จำนวน 9 คัน กระจายไปในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดกระบี่  อำเภอละ 1 คัน โดยอำเภอเมือง  จำนวน 2 คัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับชมรมรถแห่จังหวัดกระบี่ ได้สนับสนุน งบประมาณ รถแห่และเครื่องกระจายเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประจำรถแห่ พร้อมเปิดเครื่องขยายเสียง ออกประชาสัมพันธ์ ในเส้นทางผ่าน.ชุมชน. ซอกซอย ต่างๆ ครอบคลุมทั้งจังหวัด. 8 อำเภอ  เพื่อสร้างการรับรู้ความรู้. ความตระหนักแก่ประชาชน. และนักท่องเที่ยว ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และวิธีการ การ ป้องกัน เชื้อไวรัสโควิด. 19 มีส่วนร่วม ในการดูแลตนเอง สังคมและประเทศชาติ ร่วมกัน สวมหน้ากากอนามัย เมื่อออกไปนอกบ้าน  หลีกเลี่ยง่ชุมชนแออัด และควรอยู่กับบ้าน เพื่อ ไม่นำตัวเอง ไปรับเชื้อโกวิท 19 และอาจเป็นการแพร่เชื้อโดยที่ตนเองไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อไวรัสโควิด19    นอกจากนี้ ทางสำนักงานเทศบาล และทาง องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 8 อำเภอ ก็ได้มีการ จัดรถ เคลื่อนที่ ออกประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบได้รับทราบ ในการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควินท์ 19 เช่นกัน

ข้อมูลข่าว / ภาพ  มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here