อบจ.กระบี่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

1

นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายวิชัย  ลิ้มวัฒนากูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสัจจพร  จันทร์ศรีนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นำเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ทำการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร(บขส.) จังหวัดกระบี่ โดยทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งในอาคารและรอบๆอาคาร เก้าอี้ที่นั่งพักคอยผู้โดยสาร รวมทั้งบนรถขนส่งสาธารณะต่างๆ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนที่เดินทางและมาใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร(บขส.) จังหวัดกระบี่ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสัปดาห์ละ 3 ครั้ง โดยมีนายโอภาส จุฑามาตย์  ผู้จัดการสถานีขนส่งผู้โดยสาร(บขส.)กระบี่และนายรณกร ทองอินทร์ ขนส่งจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับและสรุปการดำเนินการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสาร(บขส.)จังหวัดกระบี่….

ภาพ-ข่าว ณัฏฐพงษ์  ศรีปล้อง จ.กระบี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here