อธิการบดี มรย. นำทีมผู้บริหาร ฉีดวัคซีนโควิด – 19 เสริมความเชื่อมั่นแก่บุคลากรและนักศึกษา สู่วิถี Normal life

22

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้บริหาร เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากแอกตร้าเซเนก้า เข็มแรก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และ สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยสู่วิถี Normal life แก่บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งทางจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเทศบาลนครยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้จัดสถานที่ที่อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ในการรองรับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนผ่าน แอปพริเคชั่นหมอพร้อม และการลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำ YRU MODEL เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าถึงการรับวัคซีน 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับมาตรการที่ดำเนินการไปแล้ว คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แบบ SWAB เพื่อควบคุม ป้องกันโรค เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด  รวมถึงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้ตัวแทนนักศึกษาทราบถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนไปยังกลุ่มนักศึกษาด้วยกัน รวมถึงบุคลากรสามารถปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน Onsite อย่างปลอดภัย

 ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร นักศึกษาและผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเป้าหมายสูงสุด คือ บุคลากรและนักศึกษาทุกคนใช้วิถีชีวิตปกติ Normal life

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here