อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีไหว้ขอบคุณเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย ที่วัดจีนประชาสโมสรจังหวัดฉะเชิงเทรา

7

นายอภินันท์ จันทรังษี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมพิธีไหว้ขอบคุณเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย โดย พระอธิการเย็นจุง เจ้าอาวาสวัดจีนประชาสโมสร ประกอบพิธี   ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเมื่อถึงช่วงเวลาสิ้นปี ก่อนขึ้นปีใหม่ ชาวไทยเชื้อสายจีน จะต้องไหว้ขอพรต่อเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาขอมนุษย์ เชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาต้องมีเทพเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดวงชะตา ก่อนขึ้นปีใหม่จึงต้องมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

 สำหรับ วัดจีนประชาสโมสร เดิมชื่อวัดเล่งฮกยี่ เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมาวัดแห่งนี้ และได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อจากวัดเล่งฮกยี่ เป็นวัดจีนประชาสโมสร ชาวจีนเชื่อว่าที่ตั้งของวัดแห่งนี้ เป็นท้องมังกร ผู้ใดมากราบไหว้จะมีโชคภาพ ทำธุรกิจเจริญรุ่งเรือง

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here