อช.เวียงโกศัย ผนึกกำลัง กับชุมชนบ้านแม่ขมิง ต.สรอย อ.วังชิ้นฯ ทำแนวกันไฟระหว่างแนวเขตอุทยานฯ

3

นายประวิทย์  ใจคำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ร่วมกับนายอัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง ประธานป่าชุมชนบ้านแม่ขมิง ในฐานะผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรบ้านแม่ขมิง หมู่ที่ 2 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ทำแนวกันไฟระหว่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยและป่าชุมชนบ้านแม่ขมิง บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ปะยาง หมู่ที่ 2 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยแนวกันไฟดังกล่าวระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำ ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของบ้านแม่ขมิงด้วย

นายประวิทย์  ใจคำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย กล่าวว่า  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในเรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่จะเกิดขึ้น วันนี้อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ร่วมกับนายอัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง ประธานป่าชุมชนบ้านแม่ขมิง ในฐานะผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรบ้านแม่ขมิง หมู่ที่ 2 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ได้ทำแนวกันไฟระหว่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยและป่าชุมชนบ้านแม่ขมิง บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ปะยาง หมู่ที่ 2 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยแนวกันไฟดังกล่าวระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำ ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของบ้านแม่ขมิงด้วย

นายอัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง ประธานป่าชุมชนบ้านแม่ขมิง ในฐานะผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรบ้านแม่ขมิง หมู่ที่ 2 ตำบลสรอยฯ กล่าวว่า ต้องขอบคุณทาง ท่านประวิทย์  ใจคำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ มาทำแนวกันไฟระหว่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยและป่าชุมชนบ้านแม่ขมิง บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ปะยาง หมู่ที่ 2 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในวันนี้โดยทำแนวกันไฟ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังได้เลี้ยงผีขุนน้ำ เพื่อสืบสานประเพณีของพี่น้องชาวบ้านแม่ขมิงด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here