องค์มนตรี นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบกับประชาชนประสบภัยหนาวจังหวัดอุทัยธานี

4

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  โปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายาองค์มนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญสิ่งของพระราชทาน ได้นำผ้าห่มกันหนาวจำนวน 2500 ชุด มามอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว  ณ.หอประชุมเทศบาลบ้านไร่ จำนวน 2060 ชุด  อำเภอบ้านไร่ หอประชุมอำเภอลานสักจำนวน 440 ชุด จังหวัดอุทัยธานี 

โดยมีนายอลงกต วรกี รองผู้ราชการ กล่าวรายงาน จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่ 8 อำเภอ 70 ตำบล 642 หมู่บ้าน ประชากร 325,542 คน ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคมของทุกปี มีอาการหนาวเย็น  ที่มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา และป่าไม้ โดยเฉพาะด้านทิศตะวันตกซึ่งติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีสภาพพื้นป่าอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้ราษฎรที่อาศัยบริเวณรอยต่อจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งฤดูหนาว

 และในวันนี้ ได้มีนายอำเภอเมืองอุทัยธานี นายอำเภอลานสัก นายอำเภอห้วยคต นายอำเภอหนองขาหย่าง นายอำเภอสว่างอารมณ์ นายอำเภอหนองฉาง และนายอำเภอบ้านไร่ พร้อมด้วยประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ชาวอำเภอบ้านไร่ และอำเภอลานสัก มารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  ณ.หอประชุมเทศบาลบ้านไร่ และหอประชุมอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล  สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here