องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ทรงพระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow ให้แก่โรงพยาบาลอ่างทอง

5

ที่ห้องประชุมรัตนศิริวิลัย  ชั้น 7  อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลอ่างทอง  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์  ได้แก่ Oxygen High Flow  ให้แก่โรงพยาบาลอ่างทอง จำนวน 2 เครื่อง  ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการในการช่วยเหลือผู้ป่วยและมีจำนวนไม่เพียงพอ  จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณ  ทรงพระกรุณาบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์  เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  โควิด 19  โดยมี นายแพทย์ประภาส  ลี้สุทธิพรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง  พร้อมด้วยข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอ่างทอง  ร่วมทำพิธีรับมอบ  โดยรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพันอย่างหาที่สุดมิได้

 ด้าน นายแพทย์ประภาส  กล่าวว่า  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง  กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19  (และโรคระบาดต่างๆ)  ขึ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563  เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาล  ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19  จากนั้นได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์  ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาล  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19  และผู้ป่วยอื่น ๆ  ในปี 2564  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา  ได้ทรงพระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow  ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19  ซึ่งโรงพยาบาลอ่างทอง  เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลทั่วประเทศ  ที่ได้พระหากรุณาธิคุณจากพระองค์  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  และจะนำเครื่อง Oxygen High Flow  ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้  ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดเต็มกำลังความสามารถ  เพื่อให้ประชาชนทุกคนพ้นจากวิกฤติของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ต่อไป

 สำหรับจังหวัดอ่างทอง  ปัจจุบันพบผู้ป่วยสะสม จำนวน 180 ราย  ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย  อัตราการครองเตียงผู้ป่วย จำนวนทั้งหมด 142 เตียง  ใช้ไป จำนวน 45 เตียง  ว่าง จำนวน 97 เตียง

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ / อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here