องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม เทศกาล “สัมผัสสายลม ชมโคมลังกา ห่มผ้าฟังธัมม์”

2

นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน เปิดงานเทศกาล “สัมผัสสายลม ชมโคมลังกา ห่มผ้าฟังธัมม์” โดยมีนายศิวัช​ฟู​บิน​ทร์​ นอภ.ลับแล​ นายระซี​ เล็กอุทัย​ สส.พรรคเพื่อไทย​ นายสุรพันธ์​ เจริญ​ทรัพย์​ วัฒนธรรม​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายศักดิ์ตระกูล​ เลี้ยง​ประเสริฐ​ ประธาน​สภา​วัฒนธรรม​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ ร่วมถึงรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ “สร้างสรรค์โคมลังกา พัฒนาสู่ Sofe Power วัฒนธรรมลับแลง” Sofe Power ตามนโยบายของรัฐคืออะไร พร้อมรับฟังแนวคิดและวิธีการขับเคลื่อนเมืองลับแลง จากนาย รวี เล็กอุทัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายของรัฐ ตามบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรับชมการแสดงฟ้อนนางโยน ของสภาวัฒนธรรมตำบลฝายหลวง ชมการแสดงฟ้อนดอกเจิงซอ ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนในชุมชน 

ซึ่งงาน”สัมผัสสายลม ชมโคมลังกา ห่มผ้าฟังธัมม์” เกิดจากแนวคิดของกลุ่มยุวชนรักษ์ลับแลง กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยากอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นอำเภอลับแล ต้องการผลักดัน สืบสาน และต่อยอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามดั้งเดิมของอำเภอลับแล ให้เผยแพร่สู่คนในยุคปัจจุบันได้รู้จัก ก่อนที่ความงามเหล่านั้นจะเลือนหายไปตามกาลเวลา ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมสาธิต ทำโคมลังกา และโคมดาว โคมสี่เหลี่ยม กิจกรรมบูชาโคม จุดผางประทีปบูชาพระธาตุแก้วสะหรีลับแลงไชย กิจกรรมกาดมั่วครัวแลง กิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก พร้อมชมบรรยากาศโคมที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ของชาวลับแลมากกว่า 200 ดวง’

ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here