หิ้วตะกร้าเก็บผักสวนครัวแปลงใหญ่ไปเข้าตู้ปันสุข (กาฬสินธุ์)

12

นางอารีย์  โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายพีระพงษ์ เที่ยงตรง ผู้อำนวยการศาล จ. ติดตามรูปแบบและผลสำเร็จที่สวนครัวแปลงใหญ่ “ปักหมุด สุดรัก ปลูกผักกินเอง”  โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ และนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  อธิบายรูปแบบการทำสวนครัว พร้อมสาธิตปลูกผักล้มลุกและไม้ยืนต้นแบบหลุมพอเพียงด้วย  จากนั้น ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้นำคณะ เดินเข้าอุโมงค์บวบและมะระ ที่กำลังออกผลผลิต และดูความสำเร็จของการเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก้พันธุ์ไข่ โดยถือตะกร้าเก็บผักและมะเขือยาวไปประกอบอาหารด้วยด้านนางอารีย์  โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในส่วนของการปลูกผักสวนครัวที่บ้าน และที่บ้านพักนั้น เดิมก็ทำอยู่แล้ว ซึ่งนอกจากจะได้ผลผลิต ที่เป็นพืช ผักสด ที่ได้จากการปลูกเอง ดูแลเอง โดยงดการใช้สารเคมี และปลอดภัยแล้ว การปลูกผักสวนครัวยังถือเป็นกิจกรรมนันทนาการ ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน และช่วยผ่อนคลายอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ จากความสำเร็จของสวนครัวแปลงใหญ่ ที่จัดขึ้นภายในจวนผู้ว่าฯ ดังกล่าว จึงได้เข้ามาดูรูปแบบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ที่สวนครัวในบริเวณบ้านพัก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของพืชพันธุ์ที่ปลูกแล้วเป็นอาหาร ได้ผลิตไว้กินเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการต่อยอดกิจกรรม “ปักหมุด สุดรัก ปลูกผักกินเอง” และเป็นสร้างแหล่งอาหาร เพื่อที่จะนำไปแจกชาวบ้านที่มาติดต่อราชการที่ศาล และนำไปเข้าตู้ปันสุข เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ในช่วงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

ภาพ-ข่าว ยุทธนา จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here