หัวหน้าศาลจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานจัดงาน”วันรพี”

1

นายธีระชัย​ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร ตำรวจ ราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ และถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พร้อมกับเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ และคณะ วางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องใน “วันรพี” วันที่ 7 สิงหาคม

นายพินิต สุขสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็น “องค์บิดาแห่งกฎหมายไทย” พระนามเดิม พระองค์เจ้ารพีพัฒนาศักดิ์ พระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระราชโอรส รุ่นแรกที่ได้เสด็จไปศึกษายังทวีปยุโรป ทรงเลือกศึกษาวิชากฎหมาย ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมทางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระแก้ว กล่าวอีกว่า พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูประบบการศาล ระบบกฎหมาย และระบบการศึกษากฎหมายของประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5 และที่สำคัญยิ่ง ทรงได้ริเริ่มการก่อตั้งระบบการศึกษากฎหมายอย่างเป็นทางการขึ้นในประเทศไทย การตั้งโรงเรียนกฎหมายสังกัดกระทรวงยุติธรรม และทรงสอนด้วยพระองค์เอง นักเรียนที่เรียนจบจากโรงเรียนกฎหมายแห่งนี้ ได้รับวุฒิการศึกษาที่เรียกว่า เนติบัณฑิต ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สอนวิชากฎหมายในเวลาต่อมา

พระองค์ทรงเน้นย้ำในเรื่องจริยธรรม คุณค่าของความดี ความงามทั้งหลาย ทรงสั่งสอนลูกศิษย์อยู่เสมอว่า คนเราเวลาจะทำอะไรควรคิดถึงคนอื่นให้มาก นักกฎหมายที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร ตามกระทรวงต่าง ๆ หรือในอาชีพอื่นใด ต้องใช้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่กลั่นแกล้งรังแกใคร ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ” ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระแก้ว กล่าว

อย่างไรก็ตาม สำหรับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2463 สิริพระชันษาได้เพียง 47 ปี นับแต่นั้นมา วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี จึงเป็นวันที่ระลึกถึงการสูญเสียพระผู้ทรงประสิทธิ์ประสาทการยุติธรรมสมัยใหม่ของไทย และนักกฎหมายคนสำคัญของโลกไป จึงเรียกชื่อวันนี้เพื่อถวายเป็นพระเกียรติว่า  “วันรพี” นับถึงปัจจุบัน นักนิติศาสตร์ จึงได้เทิดทูนและสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ท่าน โดยพร้อมใจกันจรรโลงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมและตั้งปณิธานร่วมกันธำรงรักษาความยุติธรรมในสังคมตลอดไป และเปิดให้ชมนิทรรศการ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว..

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here