หัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่ ลงพื้นที่จ.กระบี่ เตรียมตั้งพรรค ส่งส.ส.พร้อมลุย ศึกเลือกตั้งในสมัยหน้า

2

ที่ ตำหนักพระโพธิสัตว์กวนอิม (ถ้ำเสือ) เลขที่ 173 ม.1 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ ดร.เชาวลิต ขจรพงศ์กีรติ หัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่ เป็นประธานในพิธีบรวงทรวงองค์พระแม่กวนอิม สูง 3 เมตร หน้าตักกว้าง 59 ซม. โดยมีดร.มาดาม ต้นบุญ ประธานมูลนิธิต้นบุญร่วม และนางกัลญญาภัค ศิริรัตน์ อายุ 61 ปี ผู้ดูแลตำหนักพระโพธิสัตว์กวนอิม (ถ้ำเสือ) ประชาชนในพื้นที่กว่า 100 คน ร่วมพิธี

ในโอกาสนี้ดร.เชาวลิต ขจรพงศ์กีรติ หัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่ จึงถือโอกาสพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่ร่วมพิธี ถึงนโยบายพรรค เตรียมตั้งพรรคพลังสังคมใหม่เขตในพื้นที่จ.กระบี่ พร้อมลุยศึกเลือกตั้งในสมัยหน้า หัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่ กล่าว่า ในจ.กระบี่พร้อมที่จะส่งส.ส.ลงชิงเก้าอี้ทุกเขต ชูนโยบายแก้ปัญหาความยากจน ด้วยนโยบายรายได้พื้นฐานถ้วนหน้า หรือ UVI

สำหรับนโยบายแก้ปัญหารายได้พื้นฐานถ้วนหน้า หรือ UVI ไม่ใช่นโยบายสวัสดิการณ์แห่งรัฐ ไม่ใช่สวัสดิการณ์แห่งชาติ ไม่ใช่บำนาญประชาชน  โดยจะจ่ายให้พี่น้องประชาชนเดือนละ 3,000 บาท ผู้ที่มีสิทธิได้รับคือ ผู้มีรายได้น้อย ที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน โดยเอาข้อมูลจากฐานกรมพัฒนาชุมชนที่ได้สำรวจไปทุกตำบล หมู่บ้าน เพื่อจะได้นำเอาผู้ที่มีรายได้น้อยตามฐานข้อมูลมาจ่ายให้คนละ 3,000บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรก็ได้ตามความประสงค์ ประชาชนสามารถนำเงินที่จ่ายให้ไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม จากนโยบายนี้อนาคตประชาชนฐานรากจะต้องอยู่ดีกินดีในประเทศไทยแน่นอน

ข้อมูลข่าว / ภาพ มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here