หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ช่วยเหลือสุนัขเจ็บป่วย(สุพรรณบุรี)

10

ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นประธานเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 โดยมีคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผวจ.สุพรรณบุรี นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล  นายชูชีพ พงษ์ไชย รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นางฐิตพร ศิริโกศล  รองนายกเหล่ากาชาด นายศรีธรรม  ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี นางพชรพรรณ มาตรศรี ประธานพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง นายรภพ  ฉิมพันธ์ นายก อบต.ไร่รถ และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผวจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่าศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติโดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย

 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี ผลักดันให้โครงการ มีผลประจักษ์เป็นรูปธรรมในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์ท่านปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบกับจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกองทุนช่วยเหลือสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้มีการช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่เจ็บป่วย ถูกทำร้ายจากคน ถูกรถชน ถูกทอดทิ้ง อดอยาก น่าเวทนา ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก พบเห็นได้ทั่วไปในจังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยหลัก “เมตตาธรรม”ปัจจุบันสังคมมักจะมองว่าสุนัขเป็นภาระของสังคม จึงได้เกิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดแห่งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรคสัตว์สู่คนอื่นๆที่อาจติดต่อมาสู่คนได้ เพื่อช่วยเหลือสุนัขไม่มีเจ้าของ ให้มีที่พักพิงและการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างถูกวิธี เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขจรจัดในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ชุมชน วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ และเพื่อสร้างจิตสานึกแก่คนในชุมชนให้มีความรัก ความเมตตา และเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธีหลังเสร็จพิธีเปิด น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา และคุณหญิงแจ่มใส ได้มอบเงินเข้ากองทุน จำนวน 50,000 บาทพร้อมกันนี้ได้ส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มธุรกิจต่างๆได้ร่วมกันมอบเงินเข้ากองทุนสุขจรจัดของ จ.สุพรรณบุรี และอาหารสุนัขอีกจำนวนมาก เพื่อดูแลสุนัขในโอกาสต่อไป

มงคล  สว่างศรี  ภัทรพล  พรมพัก  ธนกฤต  แตงโสภา  ไพรัช ภมรพล  โสภณ  สว่างศรี  นิกร สิงห์พิมาตร์  นพดล  แก้วเรือง  ดนัยภพ  สังข์สุวรรณ  /สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here