หลักเกณฑ์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

8

ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร มีการให้บริการฉีดวัคซีน ทั้งซิโนแวค แอสตร้าเซเนก้า และไฟเซอร์ พ.ญ สมบัติ ชุติมานุกูล ผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธร ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ประชาชนว่า หลังจากได้รับการจัดสรรมาแล้ว ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จะกระจายไปยังโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอ สำหรับวัคซีนไฟเซอร์ หลังจากฉีดให้บุคลากรด้านหน้า แพทย์ พยาบาลแล้ว

จะฉีดให้ประชาชนทั่วไป 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก ๆ คือ ประชาชนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดใดมาก่อนเลย อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป กลุ่มเด็กอายุ 12 – 18 ปี ซึ่งอยู่ในกลุ่ม 7 กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่เป็นโรคทางเดินหายใจ เช่น หอบ หืด  กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งในเด็ก เด็กที่เป็นดาวน์ซินโดรม และหญิงตั้งครรภ์ มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์

จากนโนบายของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราสำรวจ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ ทั้งนี้วัคซีน ทุกชนิดแต่ละจังหวัดจะได้รับการจัดสรรมาเป็นระยะ ๆ  การเตรียมข้อมูลของกลุ่มต่าง ๆ เป็นประโยชน์เมื่อได้รับวัคซีนมาแล้ว จะได้รีบให้บริการประชาชน

สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีน ขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here