หน.อช.ดอยผากลอง พร้อม จนท.สำรวจ พท.ที่จะดำเนินการจัดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ ต.วังธง อ.เมืองแพร่ ส่วนประสานงานโครงการฯ และราษฎรตำบลวังธง ณ บริเวณป่าห้วย

6

นายสมเกียรติ อยู่รอด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยผา
กลอง เข้าร่วมสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการจัดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ โดยมีร้อยตรีสงวน ธงยี่สิบสอง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง และเจ้าหน้าที่ส่วนประสานงานโครงการฯ และราษฎรตำบลวังธง เข้าร่วมสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการจัดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ

นายสมเกียรติ อยู่รอด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง กล่าวว่า วันนี้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง เข้าร่วมสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการจัดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อซึ่งมีอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงานโครงการฯ และราษฎรตำบลวังธง เข้าร่วมสำรวจด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here