หน่วยแพทย์เ พอ.สว. จ.พังงา ออกบริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในอำเภอตะกั่วทุ่ง

5

ที่ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพังงา นำโดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง ออกให้บริการวัคซีน พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม จากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.)

 เพื่อฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่ง ซึ่งประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการนัดของวัคซีน ตลอดจนพระสงฆ์ จำนวน 550 ราย โดยได้ออกบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกแก่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลตำบลกระโสมจำนวน 1 ราย   จังหวัดพังงาได้รับพระราชทานวัคซีน จำนวน 5,000 โด๊ส (เข็ม1+เข็ม2) ฉีดตั้งแต่วันที่ 16 – 29 กันยายน 2564 โดยได้ฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายไปแล้วจำนวน 5ครั้ง ยังคงเหลือออกบริการฉีดอีก1ครั้งในพื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์ ซึ่งจะครบตามจำนวนที่ได้รับพระราชทาน

    ในการนี้ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและเทศบาลตำบลกระโสมได้มอบถุงยังชีพและโถปัสสาวะ ให้กับผู้พิการที่ได้รับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ และผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับผู้พิการรายนี้ด้วย

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here