หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพังงา ออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา

2

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ประจำจังหวัดพังงา  ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ณ โรงเรียนบ้านเกาะหมากน้อย  บ้านเกาะหมากน้อย  ตำบลเกาะปันหยี  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา โดยมีผู้รับบริการ จำนวน  175 คน ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป /ทันตกรรม /กายภาพบำบัด / แพทย์แผนไทย / ฝังเข็ม / เจาะเลือดมาลาเรีย / ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม นอกจากนี้ ยัง ให้บริการตัดผมให้แก่นักเรียนและประชาชน 

ทั้งนี้ โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ได้มอบยาชุดพระราชทาน  จำนวน  50   ชุด และมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  จำนวน 10 ราย และ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2 ราย สำหรับการออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.นี้ เป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว.ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป สืบไป

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here