หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี จัดโครงการเยี่ยมพ่อที่ชายแดนไทย–กัมพูชาพื้นที่เขาพระวิหาร

30

หน่วยเฉพาะกิจที่ 1  กองกำลังสุรนารี  นำโดย   พันเอกอัครพนธ์     มูลประดับ    ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1   ได้มีนโยบายให้ กองพันทหารราบที่ 12  โดย พันโท อินทราวุธ  ทองคำ   ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 12 ได้นำ นางกนกรัตน์    ทองคำ   ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขากองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 และคณะ    จัดโครงการเยี่ยมพ่อที่ชายแดน ประจำปี  2563  ซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่ าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล  ที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทย – กัมพูชา  พื้นที่เขาพระวิหาร ได้มีโอกาสพบปะกับครอบครัวกำลังพล จึงได้จัดให้ครอบครัวกำลังพล ได้มีโอกาสเยี่ยมพ่อตามแนวชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวกำลังพลและเป็นกำลังใจให้กับกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน และเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ต่อกัน ระหว่างกำลังพลและครอบครัว โดยจัดให้มี การรับประทานอาหารร่วมกัน นำพาครอบครัวกำลังพลเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ  ผามออีแดง สถูปคู่ ปราสาทโดนตวล เป็นต้น ดังนั้น ด้วยความรัก ความห่วงใย และ คิดถึง ทางคณะนางกนกรัตน์    ทองคำ   ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13  จึงถือโอกาสในห้วงใกล้เทศกาลปีใหม่เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญและเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน  และถือโอกาส ขอบคุณทุกท่าน ที่เสียสละความสุขสบายส่วนตัวออกมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน

ภาพ-ข่าว   บุญทัน  ธุศรีวรรณ   ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here