หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่44 เปิดฝึกอบรมลูกจ้างโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน

7

ที่ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่44 วัดธารโต หมู่1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา พ.ต.ท.จาริพัฒน์ ทองแดง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่44 ได้เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกจ้างโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย.64 โดยมีนายอาวุธ เดชานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอธารโต นายอาลี ดูดิง รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ลูกจ้างโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน จำนวน 26 คน ร่วมในพิธีเปิด

  พ.ต.ท.จาริพัฒน์ ทองแดง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่44 กล่าวว่า การฝึกอบรมลูกจ้างโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน ในกลุ่มภารกิจ เสริมสร้างสันติสุขในชุมชนก็เพื่อต้องการให้ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในหมู่บ้านตนเอง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การฝึกอบรมถือได้ว่าเป็นพื้นฐาน ของการสร้างทักษะ สร้างความรู้ เพื่อนำไปปฏิบัติงานได้ตรงตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า ซึ่งแม่ทัพภาค4 มีความเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะนำเอาความรู้ที่ทางครูฝึกถ่ายทอดให้ไปปฎิบัติหน้าที่แล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปกป้องบุคคลที่รัก รวมถึงเพื่อนบ้าน ให้ได้อยู่ดี มีสุข ปลอดภัย

 สำหรับการฝึกอบรม ลูกจ้างโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน ของ อำเภอธารโตและอำเภอเบตง มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 26 คน โดยแยกเป็นกลุ่มเสริมสร้างสันติสุขชุมชนจำนวน 17 คน กลุ่มประสานงานตำบลจำนวน 9 คน ใช้ระยะเวลาการฝึก 3 วัน เรื่องที่ทำการฝึก อาทิเช่น เรื่องการรักษาความปลอดภัยกลางวันกลางคืน รักษาความปลอดภัยเส้นทาง สถานที่ราชการ การปฐมพยาบาลสนาม การทำงานเป็นทีม การลาดตระเวนทางหลัก ทางรอง การสังเกตการณ์  การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด การตรวจค้นยานพาหนะ การจดจำบุคลคลและยานพาหนะต้องสงสัยเป็นต้น

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here