หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7และ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ลงพื้นที่ตรวจลำน้ำสาละวิน แนวชายแดนไทยเมียนมา

5

พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กำลังพล ที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดน ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี พันเอก สมภพ ใจบุญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ให้การต้อนรับ

จากนั้น ร่วมลงพื้นที่ตรวจภูมิประเทศโดยเรือเร็วตามแนวลำน้ำสาละวิน และรับทราบสถานการณ์เฉพาะในพื้นที่ ตรวจแผนเผชิญเหตุ แผนการอพยพประชาชน และพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้านชายแดน โดยได้ตรวจหลุมหลบภัยสำหรับนักเรียนและประชาชนบ้านท่าตาฝั่ง พร้อมกับพบปะประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดน มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ยากไร้/ผู้สูงอายุในพื้นที่  บ้านท่าตาฝั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง และ บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันชายแดน และการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

สำหรับการระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัส โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเฝ้าระวังและวางมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรค และเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน และจะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป

ภาพ-ข่าว ปชส. กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here