หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตาก สกัดกั้นลาดตระเวนจับกุมบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

7

หมวดปืนเล็กที่ 2 กองร้อยทหารราบที่ 1 421 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ฐานปฏิบัติการบ้านวังตะเคียนจัดกำลังพลทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่รับผิดชอบบ้านวังตะเคียนหมู่ที่ 7 ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในระหว่างปฏิบัติภารกิจนั้นตรวจพบบุคคลลักษณะคล้ายต่างด้าวบุคคลต่างด้าวจำนวน 27 คนกำลังพักอยู่ในป่าอ้อยข้างทางพร้อมกระเป๋าสัมภาระด้วยจะได้แสดงตนขอเข้าตรวจสอบเอกสารหรือหนังสือเดินทางการเข้ามาอยู่ภายในราชอาณาจักรไทย

ผลจากการตรวจสอบพบเป็นบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน 27 รายแบ่งเป็นชาย 11 รายและเป็นหญิง 16 รายไม่มีเอกสารแสดงตนว่าเป็นคนไทยหรือบุคคลที่เดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมายจากการสอบถามโดยล่าม ซึ่งเป็นกำลังพลที่พูดภาษาเมียนมาได้ บุคคลทั้งหมดให้การว่า ได้ลักลอบข้ามมาจากฝั่งประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จากเมืองพะอาน ผ่านช่องทางธรรมชาติบ้านซองโส่ง โดยมีบุคคลชาวเมียนมาเป็นผู้นำพามาส่ง ใช้เรือเพื่อข้ามมายังฝั่งประเทศไทย และจะมีคนมารับไปทำงานในพื้นที่ตอนในของประเทศไทย หน่วยจึงได้ทำการตรวจคัดกรองเบื้องต้นสำหรับหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบ ชุดตรวจ ATK โดยจากการตรวจหาเชื้อโดยชุดตรวจเบื้องต้นพบ ผลเป็นลบ หน่วยจึงได้ดำเนินการส่งตัวให้กับ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด เพื่อดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ส่วน หมวดสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ 3 กองร้อยสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่บ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสายลวด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ตรวจพบบุคคลขณะเป็นบุคคลต่างด้าวลักลอบข้ามแม่น้ำเมยจากฝั่งประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 12 ราย แบ่งเป็นชาย 9 ราย และเป็นหญิง 3 ราย หน่วยจึงได้แสดงตัวตนเข้าทำการจับกุม และขอตรวจสอบเอกสารหรือหนังสือเดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักร จากการสอบถามผ่านล่ามแปลภาษาเมียนมา กลุ่มผู้ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายดังกล่าว ไม่มีเอกสารหรือหนังสือเดินทางในการเข้ามาภายในราชอาณาจักรไทย

 และยอมรับว่าตนเป็นชาวเมียนมาได้ลักลอบข้ามแม่น้ำเมยมาจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อข้ามมายังฝั่งประเทศไทย หน่วยจึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจคัดกรองเบื้องต้นหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK  ผลตรวจเป็นลบ หน่วยจึงได้ดำเนินการส่งตัวให้กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป และ กองร้อยทหารราบที่ 1413 กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 และผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชนในพื้นที่บ้านแม่โกนเกน เปิดปฏิบัติภารกิจในการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบเฝ้าตรวจพื้นที่บ้านห้วยมหาวัน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งในระหว่างปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวนหนึ่ง  หน่วยจึงได้แสดงตนเพื่อขอเข้าตรวจสอบและตรวจค้น จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวนดังกล่าว เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และเมื่อตรวจสอบเอกสารไม่พบว่ามีเอกสารหลักฐานแสดงตนตามกฎหมายในการเดินทางเข้ามาอยู่ภายในราชอาณาจักรไทย จำนวน 5 คน แบ่งเป็นชาย 4 คน และเป็นหญิง 1 คน หน่วยจึงได้ทำการควบคุมกลุ่มแรงงานต่างด้าวดังกล่าว และประสานการปฏิบัติส่งมอบให้กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอด เพื่อประสานหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here