หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร นำทหารขึ้นหลังม้า ลาดตระเวนแนวชายแดน

7

กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารราบที่ 1413 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ โดยใช้ม้าเป็นพาหนะ จำนวน 3 ตัว ออกทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและเฝ้าตรวจบริเวณช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบ เขตรอยต่อบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 เพื่อเป็นการป้องกันป้องปรามสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของกลุ่มขบวนการ, บุคคล และแรงงานต่างด้าว พร้อมพบปะพี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชน หมู่บ้านตามแนวชายแดนของจังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์รณรงค์มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของรัฐบาล เพื่อร่วมกันยับยั้งวิกฤตการณ์ไวรัสร้ายนี้ และพลิกฟื้นชีวิตเศรษฐกิจของคนไทยให้กลับมาแข็งแกร่งดังเดิม

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here