หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 บูรณาการร่วม จ.แม่ฮ่องสอน เข้มงวดมาตรการป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ตามแนวชายแดน

3

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมบูรณาการกับ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน ดำเนินการเข้มงวดมาตรการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน และมาตรการป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ตามแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน         

โดย นายสัตวแพทย์ ดร.อนิรุธ  เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายพัฒนศิริ ดำรงประเสริฐ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ผู้ประกอบการค้าสัตว์ชายแดน ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย เพื่อชี้แจงมาตรการของกรมปศุสัตว์ในการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน และมาตรการป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ตามแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้บูรณาการร่วมกับ กองร้อยทหารราบที่ 1742 ฐานปฏิบัติการจ่าโบ่ เพื่อร่วมเฝ้าระวังการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ตามแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here