หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 สานสัมพันธ์งานชายแดน จัดกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน

1

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35  พร้อมด้วย กองร้อยทหารพรานที่ 3506 ร่วมกับ ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน 304 กองกำลังนเรศวร ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน บ้านวังผา – บ้านฉ่วยโก๊กโก่ ประจำปี 2566 หัวข้อเรื่อง การสืบสาน และเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์การเรียนรู้ ฐานปฏิบัติการบ้านวังผา กองร้อยทหารพรานที่ 3506 หมู่ 4 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

โดยมี ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3506 และ เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน กองกำลังนเรศวร ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำจุลอินทรีย์สังเคราะห์แสง พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการเลี้ยงหนูนา การเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ การทำหลุมต้มยำ,หลุมส้มตำ  โดยมี ผู้นำชุมชน, ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน, และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ฯ จำนวน 60 คน

 ต่อมา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35   ได้จัดกำลังร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ไทย – เมียนมา อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here