หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 อำนวยความสะดวก ร่วมกับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน รพ.ศรีสังวาลย์ Sky Doctor บินลัดฟ้า ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน

5

 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36  กองกำลังนเรศวร จัดนายสิบพยาบาล พร้อมกำลังพชุดบรรเทาสาธารณภัย อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยาน โดยชุดปฏิบัติการบินกองทัพบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดเฮลิคอปเตอร์ 212 จำนวน 1 ลำ ร่วมกับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โดยได้ทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสล่าเชียงตอง ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ราย คือ ด.ช.ธีรธัช  ฐาติสกรชัยกุล อายุ 8 ปี ที่อยู่ 8/5 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งป่วยเป็นไข้มาลาเรีย มีอาการหนาวสั่น อาเจียน อ่อนเพลีย และตัวซีด

ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการบินกองทัพบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 และทีมแพทย์ฉุกเฉิน ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยานมายังสนาม เฮลิคอปเตอร์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here