หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ขุดหลุมหลบภัยให้แก่นักเรียนและราษฎรบ้านท่าตาฝั่ง รองรับสถานการณ์ตามแนวชายแดน และเหตุฉุกเฉิน

11

กองร้อยทหารพรานที่ 3605 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัด กำลังพล ร่วมกับ คณะครู เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง และราษฏร บ้านท่าตาฝั่ง ร่วมสร้างหลุมหลบภัยให้กับโรงเรียนท่าตาฝั่ง ชนาด 8×5 1.50 เมตร

 เพื่อเป็นสถานที่หลบภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตามแนวชายแดน โดยเฉพาะเหตุการณ์ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36  ได้จัดกำลังพล.ได้ไปพบปะพูดคุยกับราษฎรในพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและแนะนำการดำเนินชีวิตต่างๆ เมื่อเกิดการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในพื้นที่ด้วย บริเวณโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here