หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำทหารจิตอาสา บริจาคโลหิต

5

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมบริจาคโลหิต  ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (CIVID -19) โรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here