หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 กองกำลังนเรศวร จับมือทุภาคส่วน จ.ตาก ร่วมสู้วิกฤตไวรัสโควิด-19

29

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ยังคงความต่อเนื่องในการคุมเข้มการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตกด้านจังหวัดตากติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เพิ่มความเข้มข้นการลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตามช่องทางธรรมชาติมากขึ้น

สำหรับพื้นที่ชั้นใน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ได้ประสานการทำงานร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก , เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาด , อำเภอท่าสองยาง. อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก,  แรงงานจังหวัดตาก และตำรวจ ตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ คุมเข้มการผ่านแดนและมาตรการทางสาธารณสุขควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแล และปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด รวมถึงการบังคับใช้มาตรการสกัดลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19

ด้าน กองกำลังนเรศวร บูรณาการกำลังพลจากทุกหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดตาก  และฝ่ายปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 และจัดการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์โรคระบาด  สามารถให้คำแนะนำประชาชนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจ ด่านคัดกรอง  และการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าระวัง

ส่วน การลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางธรรมชาติตามแนวชายแดน จุดเสี่ยงและการลาดตระเวนอย่างเคร่งครัดเข้มแข็งทั้งกลางวันกลางคืนตลอด 24 ชั่วโมง  ตามนโยบายของ แม่ทัพภาคที่ 3 สกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนจังหวัดตาก ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35  พื้นที่ตำบลแม่สอด , ตำบลแม่ปะ, ตำบลพระธาตุ-  ผาแดง  ตำบลแม่ตาว , ตำบลท่าสายลวด    ตำบลแม่กุ, ตำบลแม่กาษา, ตำบลพะวอ และตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด, ตำบลแม่สองตำบลแม่อุสุ ตำบลแม่หละ, ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งผลจากการปฏิบัติเข้มงวดในมาตรการดังกล่าว สามารถสกัดกั้นการลักลอบของต่างด้าวและบุคคลเข้าประเทศตามแนวชายแดนโดยผิดกฎหมาย เป็นผลมาจากการบูรณาการการปฏิบัติความร่วมมือมาตรการลาดตระเวนในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองของหน่วยงานในพื้นที่ชายแดน และสนธิกำลังของหลายภาคส่วน

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพ ภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here