หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 ชาวบ้าน สำรวจและบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัย

4

พันโทเด็ดดวง​ จันทรวงค์​ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที​ 10​ นำกำลังพลลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชาวบ้าน บ.นูโระ​ ม.1​ ชุมชนบ้านลีแยะและชุมชนบ้านตันหยง​ ตำบลโละจูด​ อำเภอแว้ง​ จังหวัดนราธิวาส เพื่อสำรวจความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งแจกเครืองอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้ยา และการปฏิบัติตนในช่วงหน้าฝน

ปัญหาอุทกภัย หรือ น้ำท่วมนั้น เป็นปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ล้วนประสบในช่วงหน้าฝนของทุกๆปี เป็นปัญหาน้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานาน เนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นทางน้ำไหลผ่าน จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและกระทบไปถึงปัญหาต่างๆ ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ การสัญจรไปมา รวมไปถึงปัญหาของการอุปโภค บริโภค และปัญหาทางด้านของสุขภาพ และโรคต่างๆที่มากับน้ำในช่วงหน้าฝนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่​ 10 เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพของประชาชนจึงได้นำกำลังพลลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้ยาและการปฏิบัติตัวในช่วงหน้าฝนเพื่อเป็นการดูแลปัญหาสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่​ ทีประสบปัญหาอุทกภัยครั้งนี้ในเบื้องต้น

ภาพ-ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here