หน่วยสัสดี อ.แม่ระมาด ผนึกกำลังหน่วยทหาร จ.ตาก จิตอาสา เปิด “วิกหนังกลางแปลง” ปูเสื่อชมภาพยนตร์กลางแจ้ง

12

สร้างรอยยิ้ม’ ภารกิจไม่สิ้นสุด  ทหารจิตอาสาชายแดน’  เป็นกำลังใจเล็กๆของเด็กๆ บนดอย  บทความนี้อาจจะเป็นกิจกรรมเล็กๆ ของทหารตัวเล็กๆ จากชายแดนสู่ประชาชนและเด็กบนดอย แต่มันเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขอย่างไรไม่รู้ เพราะหน่วยทหารในจังหวัดตาก ผนึกกำลัง ร่วม ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้ใหญ่ใจดี ได้ร่วมกันสร้างรอยยิ้มให้กับน้อง ๆที่อยู่ในถิ่นห่างไกล

จอภาพสีขาวขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่กลางลานโล่ง ผู้ชมหนีบหนังสือพิมพ์ฉบับเก่า หรูหน่อยก็เสื่อมา หรือผ้าเก่าๆ ปูจับจองที่นั่งไว้รอหนังฉายหัวค่ำตั้งแต่ยังไม่ห้าโมงเย็น รอบ ๆ พร้อมขนม น้ำดื่ม นม และอีกสารพัดของกินวัยเด็ก (ที่คิดถึง) มาตั้งเรียงราย พร้อมสำหรับเป็นเสบียงในการรับชมภาพยนตร์ค่ำนี้

11 ปี บนถนนสายแห่งการเป็นผู้ให้จิตอาสาของ ร้อยตรี วีระชาติ ศิริสอ ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด กับภารกิจ หน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด จับมือร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ภาคประชาชน ภาคเอกชน  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 310  ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรืองที่ 304 กองกำลังนเรศวร  นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาด สมาคมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอแม่ระมาด สมาชิกแม่บ้านกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ระมาด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด จิตอาสาพระราชทาน คณะครู และ เด็กๆนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำดิบบอนหวาน สาขา ของโรงเรียนบ้านห้วยนกแล จัดกิจกรรม สานต่อ “ ทหารชวนน้องดูหนังกลางแปลงบนดอย ”   พร้อมพร้อมกันนี้ก่อนหน้าเริ่มกิจกรรมการฉายหนัง หน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้ใจบุญผู้ใหญ่ใจดี ส่งต่อมอบความห่วงใย นำสิ่งของอุปโภคบริโภค เช่น ขนม เสื้อผ้า และ รถจักรยาน,มอบให้กับเด็กและประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ กองร้อยทหารพรานที่ 3505 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ได้จัดกำลังพลชุดช่างตัดผมแลจิตอาสาพระราชทาน ให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชนและเด็กนักเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของผู้ปกครองด้วย  ที่ โรงเรียนบ้านน้ำดิบบอนหวาน สาขา ของโรงเรียนบ้านห้วยนกแล  ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมี นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธาน มี ครู,นักเรียนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 500 คน

โดยกิจกรรมในครั้งนี้พระเอกของเรา กิจกรรม เปิดโลกแห่งความสุขให้กับพี่น้องประชาชนบนยอดดอยเขาสูง ถิ่นทุรกันดารห่างไกล กับภารกิจ  กิจกรรม สานต่อ “ ทหารชวนเด็กดูหนังกลางแปลงบนดอย ”   ซึ่งหน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด  จัดการฉายภาพยนตร์ ในรูปแบบหนังกลางแปลง ภายใต้ท้องฟ้าและดวงดาว ที่เมื่อแหงนหน้ามองก็จะยิ้มได้ เปิดฉายหนัง สร้างความบันเทิง สนุก สอดแทรกความรู้ รวมถึงฉายภาพสารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบรมวงศานุวงศ์ ของรัชกาลที่ 10 กิจกรรมจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน  เพื่อส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ปลูกฝังอุปนิสัยการรู้จักให้เสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม มุ่งหวังให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   ให้แก่นักเรียน และประชาชน ที่มาร่วมงานได้รับชม นอกจากการนั่งรับชมหนังที่สนุกตื่นเต้นและมีความรู้แล้ว เด็กๆยังได้รับการแจกน้ำดื่ม ขนมให้นั่งกินเพลินไปกับอรรถรสของการรับชม ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งของต่างๆ จากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ผู้ใหญ่ใจดี ขอบคุณแทนประชาชน และเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลที่ “ คนไทยไม่ทิ้งกัน ”  

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับเด็กนักเรียนและประชาชน เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้สวมใส่ รวมถึงบริการเจลแอลกอฮอล์ ใช้ล้างมือก่อนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับโรงเรียนบ้านน้ำดิบบอนหวาน สาขา ของโรงเรียนบ้านห้วยนกแล อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่ระมาด ระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยใช้กระแสไฟฟ้าด้วยระบบโซล่าเซลล์ และเป็นโรงเรียนสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทย – เมียนมา เพียงแค่ 1 กิโลเมตร แม้จะขับในทางโคลน หรือทางที่ยากลำบากขนาดไหน ก็สามารถไปได้แบบชิล ๆ ขอเป้าหมายคือการสร้างความสุขให้ประชาชนและเด็กในพื้นที่ห่างไกล  โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา และชนเผ่าปกากะญอ และชาวเมียนมาที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่นานนับสิบปี โดยโรงเรียนบ้านน้ำดิบบอนหวาน สาขา ของโรงเรียนบ้านห้วยนกแล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน 150 คน

นับเป็นสีสันและความสนุกของหนังกลางแปลงที่หาได้ยากในยุคสมัยปัจจุบัน โดยเฉพาะในพื้นที่บนยอดดอยห่างไกลหมู่บ้านทุรกันดาร เพราะหนังส่วนใหญ่กลายเป็นระบบดิจิทัลที่มีเสียงในฟิล์มพร้อมไปหมด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here