หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

7

ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ครั้งที่ 1/65  เพื่อสรุปผลและติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ

 ดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด โดยมี นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธาน พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด ชั้น 2 ที่ว่าการ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here