หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 38 เปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ภายใต้เข้มมาตรการป้องกัน โควิด -19

10

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 38 จัดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์ฝึกโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร (กลุ่มเรียนวันศุกร์) ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยได้ทำการฝึก   ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ในการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน

ทั้งนี้ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 38 ได้รับอนุญาตในการดำเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here