หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบอุปกรณ์ Face Shield ให้กับ รพ.อำนาจเจริญ

3

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้  พ.อ.วรการ​  ฮุ่นตระกูล​  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกำลังพลภายในหน่วย ทำกิจกรรมจิตอาสา โดยร่วมกันทำ Face Shield DIY ให้แพทย์และพยาบาล ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งอุปกรณ์ Face Shield เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อป้องกันน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ และเลือด ของผู้ป่วยติดเชื้อกระเด็นเข้าหน้า ซึ่งสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวต้องนำไปทิ้ง ปัจจุบัน หลายสถานพยาบาลกำลังจะขาดแคลนอุปกรณ์นี้ ทางหน่วยจึงนำ อุปกรณ์ Face Shield จำนวน 200 ชุด ไปมอบให้กับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หากตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้ทำการมอบ ที่ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ภาพ-ข่าว พงษ์ธนัช

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here