หน่วยทหารพัฒนาที่ 43 พัทลุง ระดมกำลังพร้อมอุปกรณ์รับมือน้ำท่วมช่วงมรสุมพาดผ่านภาคใต้

4

ที่กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง พันเอก บรรณกร  วงษ์สุวรรณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้เป็นประธานในการตรวจความพร้อมกำลังพล ยุทธโธปกรณ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะและเครื่องจักรกล ของชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43

เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนส่วนราชการเมื่อเกิดภัยพิบัติและสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  หลังจากภาคใต้ในช่วง เดือนตุลาคม-ธันวาคม ทุกปีเป็นช่วงที่มรสุมพาดผ่าน ทำให้ฝนตกหนักและน้ำหลากท่วม

โดยการจัดตั้งชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วระดับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ หน่วยละ 2 ชุด นั้น เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดังนั้น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงได้กำหนดให้มีการตรวจความพร้อมของชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว

ทั้งนี้  ในการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม มีหัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง, นายอำเภอศรีนครินทร์ และนายกเทศมนตรีตำบลชุมพล ร่วมคณะชุดตรวจความพร้อมดังกล่าว

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here