หนองคาย เพื่อไทยหวังแลนด์สไลด์ ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.หนองคาย เขต 2 อ.ศรีเชียงใหม่ ถึงกับเงิบหลังถูกกลุ่มรักหนองคายแลนด์สไลด์เสียเอง

2

ผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (สอบ.จ.หนองคาย) ซึ่งผลคะแนนการเลือกตั้งซ่อมอย่างไม่เป็นทางการในครั้งนี้ ปรากฎว่านายกิตติโชติ พัดพรม ผู้สมัครหมายเลข 2 กลุ่มรักหนองคาย คว้าชัยด้วยคะแนนเสียง 3,723 คะแนน เหนือคู่แข่ง อย่างนายกฤฎา  เข็มรัตน์ ผู้สมัคร หมายเลข 3 คนของเพื่อไทย แบบขาดลอย ที่ได้คะแนนเสียง 1,444 คะแนน และนายสังวาร พรมมา ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 1 ที่ได้คะแนนเสียง 1,221 คะแนน

 ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากผลของคะแนนที่ได้จากการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ ก็ต้องถือว่า “กลุ่มรักหนองคาย” ที่นำโดย นายยุทธนา  ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย ถือว่าเป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่เหนียวแน่น ประชาชนยังเชื่อมั่นในการบริหาร อบจ.หนองคาย มาย่างยาวนาน  เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนกับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ นายกฤษฎา  เข็มรัตน์ ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคเพื่อไทย ที่ได้คะแนนเสียง 1,444 คะแนน ต้องพ่ายยับแบบขาดลอยต่อนายกิตติโชติ พัดพรม ผู้สมัครหมายเลข 2 กลุ่มรักหนองคาย ที่ได้คะแนนเสียง 3,723 คะแนน โดยผลต่างคะแนนเสียงห่างกันถึง 2,279 คะแนน บ่งบอกได้ว่าพรรคเพื่อไทย นอกจากจะไม่ แลนด์สไลค์ที่หนองคายแล้ว ยังถูกกลุ่มรักหนองคาย แลนด์สไลด์เสียเอง แน่นอนว่าผลการเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.หนองคาย เขต 2 อ.ศรีเชียงใหม่ ครั้งนี้ กลุ่มรักหนองคาย ยังคงได้รับความนิยมมากกว่า เชื่อว่าจะส่งผลถึงการเลือกตั้งสนามใหญ่ เพื่อไทยมีหนาว

ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ)  แสงทอ-อภิชาติ  จังหวัดหนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here