หนองคาย –เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ส่งเสริมปลูก อโวคาโด ผลไม้สุขภาพ ปลูกง่าย สร้างรายได้ดี ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร

3

ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดหนองคาย ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดโครงการ  ผู้ว่าพาไปยาม ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดหนองคายจัดขึ้น โดยมี นายอำไพ  ประเสริฐสังข์ เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย,นางฉวีวรรณ อินทรายศ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดหนองคาย  กล่าวถึง ของการสนับสนุนปลูก  อโวคาโด เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ ได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภค

เนื่องจากเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเบาหวาน รวมถึงตลาดยังมีความต้องการต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และการสกัดน้ำมันอโวคาโด เพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมความงาม ปัจจุบันพบการปลูกอโวคาโดมากที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นพืชทางเลือกมากขึ้น อโวคาโดยังเป็นไม้ยืนต้นที่มีใบเขียวตลอดทั้งปีสามารถเป็นป่าทดแทนได้ จากนั้น ผู้ว่าราชการพร้อมส่วนราชการและผู้เข้าร่วมได้เยี่ยมชมพื้นที่ปลูกภายในศูนย์ฯ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดหนองคาย ได้ทดสอบการปลูก อโวคาโด เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 นับอายุได้ 3 ปี 10 เดือน ซึ่งให้ผลผลิตแล้ว โดยเริ่มนำ  3 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์พิ้งเคอร์ตัน พันธุ์บัคคาเนีย และพันธุ์ปีเตอร์สัน และจะนำอีก 7 สายพันธ์ มาทดลองปลูก  ปัจจุบันมีเกษตรกรที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและรับการสนับสนุนกิ่งพันธุ์เพื่อนำไปทดลองปลูก ในอนาคตทางศูนย์ฯ มีเป้าหมายในการส่งเสริมพันธุ์อโวคาโดที่เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ไปยังพื้นที่ จังหวัดหนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม และจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไป:

ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ)แสงทอง- อภิชาติ  จังหวัดหนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here