หนองคาย- ยังเข้ม ตรวจคัดกรองก่อนเข้า ตลาดนัด

170

ที่ตลาดนัดคลองถม ในเขตเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย นายจรัล กลางประดิษฐ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ลงตรวจตลาดนัดฯ เพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

การตรวจตลาดนัด ครั้งนี้ ทางผู้ดูและตลาดได้ให้ความร่วมมือเป็นย่างดี โดยกำหนดเส้นทางการเดินภายในตลาดเป็นทางเดียวกันเพื่อความสะดวกให้ผู้ซื้อการจัดการสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมได้มีการกำหนดทางเข้าและทางออกของตลาดอย่างชัดเจน

 พร้อมตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมเจลแอลกอฮอล์หรืออ่างล้างมือ เพื่อทำความสะอาดก่อนเข้าตลาด การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และการลงทะเบียนเข้าไปในสถานที่ด้วยแอพลิเคชั่นไทยชนะ พร้อมมีเจ้าหน้าที่ดูแลในจุดที่ห้ามเข้าและออก การกำกับดูแลผู้จำหน่ายอาหารและสินค้าในตลาดต้องคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้จำหน่ายอาหารและสินค้าก่อนเข้าตลาดทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโดควิด-19

ภาพ-ข่าว ฤาษีลภ-อภิชาติ//จ.หนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here