หนองคาย มท.2 ตรวจติดตามความพร้อมโครงการก่อสร้างลานนาคาเบิกฟ้า

7

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานนาคาเบิกฟ้า หมู่ที่ 1 โครงการก่อสร้างวังนาคราช และโครงการก่อสร้างลานวัฒนธรรมภูมิสัญลักษณ์ส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองโพนพิสัย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย   เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ โดยมีนายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย นายวิชัย เพ็ญดี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ,นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพนพิสัย พ.ต.ท.วีระยุทธ นาคเสน รอง ผกก.ป. สภ.โพนพิสัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ คณะ อสม. ตำบลโพนพิสัย  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ นำเสนอข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการดังกล่าว หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ และโครงการแล้วเสร็จ จะกลายเป็น Landmark แห่งใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และมีเม็ดเงินมหาศาลเข้าจังหวัด และเข้าประเทศ นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้พบปะเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และความต้องการของพื้นที่ เพื่อจะได้หาแนวทางนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป :

ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ)แสงทอง จ.หนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here