หนองคาย –ผอ.สนภ.2 ลงพื้นที่ส่งมอบโครงการขุดลอกฝาย และมอบเครื่องกันหนาวให้กับประชาชน

39

ที่บริเวณฝายบ้านม่วงน้ำไพร ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย พล.ต.ธีระยุทธ  จินหิรัญ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและส่งมอบโครงการขุดลอกฝายบ้านม่วงน้ำไพรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมอบเครื่องกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชนบ้านม่วงน้ำไพร ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย โดยมี นายนพดล จอมเพชร  นาอำเภอสังคม ,พ.อ.รัฐวัฒน์  นิลภูผาทวีโชติ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 และผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับ

เนื่องจากฤดูฝนดินบริเวณรอบๆจะพังทลายลง ทำให้ฝาย เกิดการตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2  จึงเข้ามาช่วยเหลือในการขุดลอกฝาย ขนาด 35,757 ตร.ม. ลึก 3.5เมตร ปริมาตรดินขุด 99,139 ลบ.ม. จะสามารถกักเก็บน้ำ  ไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ และเป็นแหล่งทำมาหากินของประชาชน

บ้านห้วยน้ำไพร มี 79 ครัวเรือน  ประชาชนได้ประโยชน 50 ครัวเรือน มีพื้นที่การเกษตรกรกว่า 140 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีสวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 มีงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ดำเนินการในพื้นที่อำเภอสังคม ประกอบด้วย งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม จำนวน 14 โครงการ  งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ จำนวน 6 โครงการ  งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน (งานส่งเสริมอาชีพ) จำนวน 4 โครงการโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 9 โครงการ รวม จำนวน 33 โครงการโครงการขุดลอกหน้าฝายบ้านม่วงน้ำไพร  เป็นอีก 1โครงการ ใน 6 โครงการ ของงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ที่จะช่วยสร้างความสุขและความพึงพอใจให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตรได้เป็นอย่างดี

ด้านนายถนอม  เนาว์แก้งใหม่ ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยน้ำไพร  ขอขอบคุณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 เข้าเข้ามาให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ :

ภาพ-ข่าว ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here