หนองคาย- ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลหมู่บ้านแกนหลัก

1

ที่ วัดสิงห์ทองเจติยาราม บ้านหนองกุ้งใต้ หมู่ที่ 1 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย พลโทธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลหมู่บ้านแกนหลัก Core Village พื้นที่ชายแดน โดยมีนายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับชมวิดิทัศน์

หมู่บ้านหนองกุ้งใต้  เป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง เป็นตัวแทนของจังหวัดหนองคาย   ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดหมู่บ้านศีล ๕ การปฏิบัติของกองกำลังภาคประชาชน ซึ่งได้ดำเนินตามนโยบายของผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการเฝ้าระวัง  แจ้งเตือน  ติดตาม และรายงานผล สามารถแจ้งข่าวสาร นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดหลายครั้ง  นับเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่จะนำไปขยายผลให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ให้มีความเข้มแข็งเช่นเดียวกันกับหมู่บ้านหนองกุ้งใต้  เพื่อให้ประเทศชาติ มีความเข้มแข็ง และปลอดภัยจากยาเสพติดในพื้นที่ต่อไป          

สถานการณ์การลักลอบนำเข้ายาเสพติด เนื่องจากความต้องการยาเสพติดทั้งภายในประเทศและประเทศที่สามยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มขบวนการ พยายามลักลอบนำเข้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 ส่วนแยก 1 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จึงจำเป็นในการทำให้เกิด เป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง  สามารถปฎิบัติงานร่วมกับเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ     จากนั้น พลโทธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้เยี่ยมชมและสนับสนุนสินค้าโอท็อป ของชุมชน พบปะมวลชน ชมสาทิตการตรวจค้นจับกุม การลาดตระเวน จากนั้นได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแม่น้ำโขง มอบถุงยังชีพและมอบเงินสำหรับซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 6 โรงเรียน:

ภาพ-ข่าว  พันธลภ (ฤาษีลภ)แสงทอง  จังหวัดหนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here