หนองคาย ประเพณีไทพวน บ้านหม้อ บุญจ้างหนังให้ผีบรรพบุรุษดู เพื่อเป็นการทำบุญให้แก่บรรพบุรุษ

6

ที่ดอนป่าเปือย บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย  นายพงษ์ พิพัฒน์  สุระขันธ์  นายกสมาคมวิทยุกระจายเสียและสื่อสารมวลชนจังหวัดหนองคาย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่  จัดงานจัดงานประเพณีไทพวนบ้านหม้อ บุญจ้างหนังให้ผีบรรพบุรุษดู ที่ปู่ ย่า ตา ยาย นอนอยู่ที่นี้มาช้านาน 

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการทำบุญให้แก่บรรพบุรุษ และยังเป็นการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ดอนป่าเปือย ที่มีต้นเปือย(ต้นตะแบก)ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 15 รูป โดยพระสงฆ์ เดินลงมาจากสะพานสวรรค์ เสร็จจากพิธีสงฆ์จะมีพิธีบวงสรวงบรรพบุรุษ ด้วยการแสดงฟ้อนรำ ชุดมนต์เสน่ห์ไทพวนบ้านหม้อ ในชุดพื้นเมือง ช่วงค่ำได้จ้างหนังและเป็นหนังเก่า มาฉายให้ผีบรรพบุรุษได้ดูจน ถึงสว่าง ซึ่งก็มีคนมาร่วมดูด้วย ดอนป่าเปือย เป็นป่าธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ของป่าและต้นเปือย(ต้นตะแบก) มากกว่า 60 ต้น และมีต้นเปือยใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีเส้นรอบวง 4.40 เมตร  ป่าเปือยแห่งนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญของหมู่บ้าน คือเป็นป่าช้าของคนไทพวนบ้านหม้อ มานับร้อยปีและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง 15 ค่ำ เดือน 11 เมื่อปี พ.ศ.2544  ปัจจุบันชาวไทพวนบ้านหม้อ ได้ดำเนินการกอสร้างสะพานไปสู่สวรรค์ เพื่อเดินเข้าไปชมและสัมผัสต้นเปือยทุกต้นภายในป่าธรรมชาติแห่งนี้ ซึ่งตอนนี้เริ่มต้นสร้างไปแล้ว 32 เมตร และจะดำเนินการก่อสร้างต่อไปเรื่อยๆตามกำลังทรัพย์ของชาวบ้านที่มีความเชื่อและศรัทธา

ภาพ-ข่าว-พันธลภ แสงทอง-จังหวัดหนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here