หนองคาย -ประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาค การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม “ประทีปนาคา บูชาพระสัพพัญญู” ปี 2566

0

ณ เวทีการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม ลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขง บริเวณพญานาคคู่ หน้าวัดลำดวน ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายราชันย์  ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2566 และเปิดการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม “ประทีปนาคา บูชาพระสัพพัญญู” โดยมี นายอุรุยศ  เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวรายงาน ถึงวัตุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างสังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

การจัดงานประเพณีครั้งนี้ เทศบาลเมืองหนองคาย โดยการนำของ นายอุรุยศ  เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ร่วมกับส่วนราชการต่าง  ๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ได้ดำเนินการจัดงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2566 ขึ้นในระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2566 โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น พิธีบวงสรวงและรำบูชาพญานาค, การแสดง แสง สี เสียง, พิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง, พิธีบวงสรวงพระธาตุกลางน้ำ, กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะ, กิจกรรมถนนอาหาร, กิจกรรมถนนคนเดิน, กิจกรรมแข่งขันเรือยาวตามประเพณี การแสดง แสง สี เสียง“ประทีปนาคา บูชาพระสัพพัญญู” เป็นการแสดงเกี่ยวกับตำนานพญานาคโดยมีเรื่องราวจากดุษฏีนิพนธ์ งานวิจัยของพระเดชพระคุณพระเทพวชิรคุณ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย /เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ที่นำมาถ่ายทอดมาเป็นการแสดง แสง สี เสียง โดยเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานร่วมกับเทคโนโลยีสื่อผสมสมัยใหม่

 ซึ่งการแสดงได้ถ่ายทอดเรื่องราวตำนานพญานาค สู่ความเชื่อ ความศรัทธา เป็นการเล่าเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดของหนองคาย เริ่มตั้งแต่ตำนาน ประเพณี มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนักแสดงจะเป็นนักเรียนและบุคลกรจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา และโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง กว่า 150 คน ซึ่งการแสดงฯ ในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชม นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยจะมีการแสดงในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 อีกหนึ่งวัน หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวจะได้เดินทางไปชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค ในพื้นที่ อ.โพนพิสัย และ อ.รัตนวาปี ในคืนวันที่ 29 ต.ค.66 และเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะไม่ผิดหวังกับการได้เห็นปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค ผุดขึ้นกลางแม่น้ำโขง สมกับการรอคอยนาน 1 ปี :

ภาพ-ข่าว นายพันธลภ  แสงทอง-มนเดช  รัตนติสร้อย  จังหวัดหนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here