หนองคาย- นายก อบต.โพนสา หนุ่มนักพัฒนาจิตอาสา ทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสปรับปรุงอาคารสำนักงาน และเปิดหน่วยกู้ชีพกู้ภัย

8

ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายอภิสิทธิ์ วงศรีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต., หัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการ, พนักงาน, ลูกจ้าง จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสปรับปรุงอาคารสำนักงาน ประกอบด้วย ห้องกองช่าง ห้องหน่วยกู้ชีพกู้ภัย และห้องกองคลัง ซึ่งมีสภาพเก่า จึงได้ปรับปรุงจนแล้วเสร็จ โดยได้รับงบประมาณในการปรับปรุงสำนักงานปีงบประมาณ 2565 โดยมี พระศรีญาณวงศ์ ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย/เจ้าอาวาสวัดศรีชมพูองค์ตื้อ อ.ท่าบ่อ เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ , นายเอกธนัช  อินทร์รอด ส.ส.พรรค.เพื่อไทย หนองคาย เขต 3 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

นอกจากนี้ยังมีพิธีรำเชิญขวัญต้อนรับ นางสาวสุดาพร  ทอพิมาย ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงค์ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา พร้อมเลี้ยงส่ง นางสาวทัศวรรณ  ผาละนัด  หัวหน้าสำนักปลัด ที่จะย้ายไปดำรงค์ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย โดยมี นายกฤษฎา  ตันเทอดทิตย์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย หนองคาย เขต 1, นางสาวชนก จันทาทอง ส.ส.พรรคเพื่อไทย หนองคาย เขต 2, หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้นำท้องถิ่น, และประชาชนชาวตำบลโพนสา เข้าร่วมจำนวนมาก:

ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ)แสงทอง-อภิชาติ  จังหวัดหนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here