หนองคาย ดร.ทรงศักดิ์ หนีบ น.พ.มารุตเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย

4

ที่ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านกองนาง หมู่ที่ 1 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว เทศบาลตำบลกองนาง ประเภท 50-55  ฝีพายทั่วไป โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย,นายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดหนองคาย,นายแพทย์มารุต มัสยวาณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย,นายกฤษภณ หล้าวงศา ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย , ว่าที่ ร.ต.นครชัย แสงมณี นายอำเภอศรีเชียงใหม่,นายนนทพัฒน์ กิจรักษา ปลัดอาวุโสฯ รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าบ่อ , หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมาก         

นายชิงชัย  ทิพย์สมบัติ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกองนาง กล่าวว่า เทศบาลตำบลกองนาง ได้จัดกิจกรรมเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งประเพณีแข่งขันเรือถือเป็นประเพณี วิถีชีวิตความผูกพันของคนในชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งและความสมานสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวตำบลกองนาง ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินดารา :

ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ) แสงทอง-อภิชาติ  แสงรุ่ง  จังหวัดหนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here