หนองคาย-จิตอาสาพระราชทานอำเภอศรีเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

1

 ที่ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก หมู่ที่ 7 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ว่าที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณี นายอำเภอศรีเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ , ทหาร  ,ตำรวจ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม

 การกิจกรรมในครั้งนี้  ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ,ปรับภูมิทัศน์ การตัดหญ้า การตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดขยะ, จัดวัชพืช ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายในศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อในด้านอุปกรณ์ต่างๆในการจัดเตรียมสถานที่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืดจังหวัดหนองคาย สนับสนุนพันธุ์น้ำ จำนวน 5,000 ตัว ในการปล่อยลงสระน้ำหนองบัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร  ในการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้อุดมสมบูรณ์ ทั้งเพื่อความสามัคคีของคนไทยทุกคน สร้างความสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาลำน้ำ คูคลองให้สะอาดและมีภูมิทัศน์ที่สวยงามภายในชุมชน:

ภาพ-ข่าว พันธลภ  แสงทอง(ฤาษีลภ)-อภิชาติ  แสงรุ่ง  จังหวัดหนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here