หนองคาย-คึกคักรับไปเลยสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยเปิดหน่วยให้ลงทะเบียนจำนวน 31 แห่งทั้ง 9 อำเภอ

3

ที่ หอประชุมเทสรังสี อำเภอศรีเชียงใหม่ บรรยากาศการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย วันแรก  มีประชาชนผู้มีรายได้น้อย ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้นำหลักฐาน เอกสาร บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร มาตั้งแต่เข้าคิวรอยื่นต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะลงทะเบียนกันอย่างคึกคัก

ว่าที่ ร.ต.นครชัย  แสงมณี นายอำเภอศรีเชียงใหม่ และนายพิทยา ชำนาญเนียม ปลัดอาวุโสฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ของที่ว่าการอำเภอฯ มาประจำจุดให้บริการแก่ประชาชน เป็นเวลา 45 วัน ซึ่งได้มีการแบ่งจุด ในการรับเอกสาร มีจุดกรอกเอกสาร จุดพักคอย จุดให้คำปรึกษาตรวจสอบเอกสารก่อนที่จะนำไปยื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูล ที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ เปิดจุดรับลงทะเบียนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพระพุทธบาท วันละ 1 หมู่บ้าน ณ หอประชุมเทสรังสี , ธนาคารออมสิน สาขาศรีเชียงใหม่ จุดรับลงทะเบียนตำบลหนองปลาปาก วันละ 1 หมู่บ้าน ณ ที่ทำการของธนาคาร , ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีเชียงใหม่ จุดรับลงทะเบียนพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ วันละ 1 หมู่บ้าน ณ ที่ทำการของธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนตำบลพานพร้าว และตามจุดบริการต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ ทั้ง 14 หมู่บ้าน เพื่อลดการเบียดเสียดกันของประชาชน ที่อาจเสี่ยต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทุกหน่วยบริการ จะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

 สำหรับจังหวัดหนองคาย ได้เปิดหน่วยรับลงทะเบียน มีจำนวน 31 แห่ง คือ สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย , ที่ว่าการอำเภอทั้ง 9 อำเภอ , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 9 สาขา ทั้ง 9 อำเภอ , ธนาคารออมสิน 6 สาขา ได้แก่ สาขาหนองคาย , สาขาท่าบ่อ , สาขาศรีเชียงใหม่ , สาขาสังคม , สาขาโพนพิสัย และสาขาอัศวรรณคอมเพล็กซ์ , ธนาคารกรุงไทย 6 สาขา ได้แก่ สาขาหนองคาย , สาขาท่าบ่อ , สาขาศรีเชียงใหม่ , สาขาโพนพิสัย , สาขาอัศวรรณคอมเพล็กซ์ และสาขาศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 :

ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ)แสงทอง-อภิชาติ  แสงรุ่ง  จังหวัดหนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here