หนองคาย-กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 นักงานพัฒนาภาค 2 นำเครื่องจักรกลเร่งขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในอ้างเก็บน้ำ

2

 พ.อ.ณัฐวัฒน์   นิลภูผาทวีโชติ์  ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25  สังการให้กำลังพลชุดศูนย์บันเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำเครื่องจักรกลเร่งขุดลอก กำจัดวัชพืช ขยะ สิ่งกีดขวางทางน้ำ ที่ฝายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยกาหม หมู่ที่ 3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย  เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ ต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำฯดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  และมีโอกาสจะมีมรสุมเคลื่อนพัดผ่านประเทศไทย บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดหนองคาย ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมถึงน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ อาจส่งผลให้น้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชน ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยกาหม  ซึ่งขุดลอก กำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำครั้งนี้ จะสามารถระบายน้ำได้เป็นปกติ น้ำไม่ท่วมพื้นที่การเกษตร ตลอดจนเพื่อใช้รองรับน้ำฝนที่ตกมาได้

 นอกจากนี้ ศูนย์บันเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ยังได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสถานที่ที่ใช้กักเก็บน้ำ/กั้นน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรองรับน้ำกรณีฝนตกหนัก และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่  เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย ก็จะแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ได้ทราบโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ;

ภาพ-ข่าว  พันธลภ   แสงทอง(ฤาษีลภ)- อภิชาติ  จังหวัดหนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here