หนองคาย – กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี -นครหลวงเวียงจันทน์ประชุมคณะกรรมการชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว

6

ที่ ห้องประชุมกองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี(ร.13) พลตรีณรงค์  สวนแก้ว  ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว( จังหวัดหนองคาย–นครหลวงเวียงจันทน์) มอบหมายให้ พันเอกจักรพงษ์  โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานฝ่ายไทย ประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ ร่วมกับ พันเอกบุนวาน  พมมะวง  หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหารนครหลวงเวียงจันทน์ /หัวหน้าหน่วยประสานประจำพื้นที่ เพื่อสกัดกั้น และแก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดน ลาว – ไทย  นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นประธานฝ่าย  สปป.ลาว

ปัจจุบันสถานการณ์การลักลอบนำเข้ายาเสพติด ตามแนวชายแดนด้านจังหวัดหนองคาย  ยังมีการตรวจยึดจับกุมได้เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะทวีคามรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดการประชุมร่วมสองฝ่ายขึ้น เพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนจังหวัดหนองคาย–นครหลวงเวียงจันทน์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดประสานงานประจำพื้นที่ของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด –19 ซึ่งจำเป็นต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา

 การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พื้นที่จังหวัดหนองคาย ในห้วง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา มีการจับกุมตรวจยึดยาเสพติด คือ ยาบ้า 26,943,899 เม็ด เพิ่มขึ้น 8,076,680 เม็ด, กัญชา 45.22 กิโลกรัม ลดลง 311.13 กิโลกรัม, ไอซ์ 537.64 กิโลกรัม ลดลง 1,402.79 กิโลกรัม เคตามีน 87 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 57 กิโลกรัม

 จะเห็นได้ว่า ปริมาณยาเสพติด เมื่อเปรียบเทียบกับห้วง 4 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม 2565  พบว่า มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มขบวนการยังคงมี ความพยายามที่จะลักลอบลำเลียงนำยาเสพติดตามแนวชายแดน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ ชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว (หนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์) ยังคงเพิ่มมาตรการการป้องกัน สกัดกั้น การลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน อย่างต่อเนื่อง รวมถึง การป้องการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 และการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ :

ภาพ-ข่าว-พันธลภ  แสงทอง-จ.หนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here