หนองคาย-กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กวาดล้างการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงานต่างด้าวในพื้นที่ชายแดน

7

สนามตรวจสภาพความพร้อม บก.ควบคุมที่ 2  กกล.สุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.หนองคาย พ.อ.จักรพงษ์  โพธิ์นาเเค  ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13  กองพลทหารราบที่ 3 เป็นประธานปล่อยแถวกวาดล้างการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และปัญหาภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ 

อาทิเช่น ปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าว  ปัญหาความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดน ซึ่งปัจจุบัน ปัญหาแรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มีความทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๘ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีแรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพิ่มมากขึ้น

หลังรัฐบาลมีนโยบายการเปิดประเทศของไทยที่อนุญาตให้สถานประกอบการต่างๆ สามารถเปิดดำเนินกิจการได้  ส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานในทุกภาคเพิ่มมากขึ้น และ มติ ครม. เมื่อ 28 ก.ย. 64  โดยโรงงานอุตสาหกรรม เปิดโอกาสให้นายจ้างสามารถ นำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายของตนเอง ที่มีอยู่มาแจ้งจดทะเบียน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเป็นแรงงานในระบบได้อย่างถูกต้อง โดยกำหนดเวลาในการดำเนินการได้ จนถึง 30 พ.ย.64 

ทำให้มีกระบวนการนายหน้าจัดหาแรงงาน เพื่อนำมาสวมสิทธิ์ และขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานถูกกฎหมายให้ทันกรอบเวลาดังกล่าว ชายแดนจังหวัดหนองคาย เป็นพื้นที่รับผิดชอบของ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จึงได้บูรณาการทุกหน่วย ในออกกวาดล้างสกัดกั้น และการบังคับใช้กฎหมาย/ ให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อไป:

ภาพ-ข่าว ฤาษีลภ-ปวีณา-จ.หนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here