หนองคาย- กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จำนวน 60 ชุด ให้กับตัวแทนชาวบ้านทั้ง 9 อำเภอ จังหวัดหนองคาย

9

พันเอกปฎิวัติ  ชื่นศรี  รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13)กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ หอประชุมโรงเรียนหินโงมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีตัวแทนประชาชนทั้ง 9 อำเภอ จังหวัดหนองคาย จำนวน 60 ครัวเรือน

เข้ารับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ประกอบด้วยถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธุ์เบอร์1, ฟักทอง, ถั่วพู, มะเขือเทศ, คะน้า, มะเขือเปราะ, บวบหอม, น้ำเต้า และฟัก แฟง เพื่อให้ประชาชนนำไปปลูกรับประทาน สร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ครอบครัว ที่มีคุณภาพของชุมชน สร้างความมั่นคงทางแหล่งอาหาร ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ ทั้งยังนำไปให้เกษตรกรและประชาชนเพาะปลูก ให้มีผลผลิตที่ดี ปลอดภัย เป็นปัจจัยช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นกลไกหลักที่ทำให้คนไทยสามารถรอดพ้นจากโรคระบาด covid 2019 ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันอีกทางหนึ่งด้วย :

ภาพ-ข่าว พันธลภ  แสงทอง(ฤาษีลภ) ปวีณา-ภาพ  ข่าว  จังหวัดหนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here